מתי הענקת
לעצמך לאחרונה
מתנה?
מתנה בשבילך!
שישה פרקים מתוך הרומן
"שנת המתנות" מאת יובל
אברמוביץ'
פינוק של ממש!
עותק מוזל עם הקדשה
אישית מיובל אברמוביץ'
ו/או כרטיס להרצאת
"שנת המתנות"